tisdag 17 april 2018

Mitt enkla råd till HMK angående Akademin.

Nu är det så att Alice Bah inte tänkte när hon bar knutblus. Detta kan dock inte HMK lägga sig i. Det får väl bli en fråga för konstitutionsutskottet.
Däremot kan HMK lösa krisen gällande de oense,  m.m., medlemmarna genom att göra så här:
Carl XVI bör upplösa Akademin, i egenskap av dess enväldige styresman, och sedan uppdraga åt Riksdagen att utse en parlamentarisk kommitté som utser en helt ny Akademi. Här bör man då ta i åtanke att återigen fråga Fru Kerstin Ekman om (!) hon, som den enda nuvarande medlemmen, att stanna kvar. Så utser då den av Riksdagen utsedda kommittén en ny Akademi under sommaren, och den nya tillträder så till hösten. Något Nobelpris utdelas inte detta år, men först nästa.
Detta är, såvbitt jag begriper, den metod som på ett mest värdigt sätt löser krisen.
Ur krisen går sedan både Akademin och Kungen stärkta och Sverige likaså, jämte Nobel.

söndag 15 april 2018

Gissningarnas decennium. Var är rättssamhället?

Nu, efter man har bombat Syrien som straff för kemgasattacker mot befolkningen skall man ta reda på om sådana förekom.
Samtidigt önskart sig många en utredning om det nu verkligen var Ryssland som förgiftade Skrupals, en händelse som redan Ryssland är bestraffad för.
Svenska Akademin har fallit sönder, bara för att man har motsatt sig att låta Polisen utreda om det förekommit brott.
---
Dessa händelser är pseudohändelser. Det finns ingen anledning att spekulera över dem. Någon fara för krig mellan USA och Ryssland finns givetvis inte, då ingen av dem har något som helst intresse av krig.
---
I brist på kulturdebatt, och som en förlängning och konsekvens av en kulturell monokultur, där endast personliga gräl är debattobjekten, så är det naturligt att nu Svenska Akademin tynar bort. Heder åt varje land som gör sig av med sina akademier. Akademierna, i sin nuvarande form, tillkom under renässansen, då vanligt folk varken läste eller hade inflytande på kulturen. Nu är alla kulturkonsumenter, och halva befolkningen läser Ferrante. Att Ferrante är en skräpförfattare hör inte hit.

Vue 2

fredag 6 april 2018

Benen